LOGISTYKA W AGROBIZNESIE, „Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu”

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I międzynarodowej konferencji z cyklu LOGISTYKA W AGOBIZNESIE nt. Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu, która odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizatorem Konferencji jest Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat organizacji i ekonomiki procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, a także zainicjowanie dyskusji i badań w tym obszarze. Wymiana poglądów powinna dotyczyć efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, w tym racjonalnej gospodarki zapasami, transportem, przepływem informacji w celu zachowania bezpieczeństwo żywności oraz nowych trendów w tym zakresie.

W programie konferencji przewiduje się: sesję plenarną, sesje tematyczne, sesję posterową oraz warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi.

Nadesłane artykuły po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w nowo utworzonej serii Zeszytów Naukowych SGGW – Ekonomika i Organizacja Logistyki.

Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

KONTAKT i zgłoszenia

e-mail: konferencja_logistyka(at)sggw.pl

tel: 22 59 342 53, 22 59 342 57

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

OPŁATA KONFERENCYJNA

450 PLN opłata pełna

250 PLN opłata dla doktorantów

Opłata obejmuje udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe.

Nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Tytułem: KONFERENCJA LOGISTYKA – Imię Nazwisko